La Hispano Suiza continua circulant

FONT: Setmanari Hora Nova, 19.06.2023
Recentment Xevi Bonell, corresponsal de cultura d’Hora Nova ha preparat una magnífica síntesi de la monografia de la qual en sóc autora dedicada a aquesta marca automobilística.

110723.horanova.28_page-0001