Avís legal

1.TERMES I CONDICIONS
Associació Cultural Castell de Peralada amb domicili social al carrer Castell, s/n 17491 de Peralada i inscrita al registre d’Associacions de la Generalitat – Nº 1400, Sec 1ª del Registre de Girona i amb NIF G17134644, us informa que l’accés i ús d’aquest lloc web estan subjectes a les condicions d’ús establertes en aquesta advertència legal, les quals us recomanem que llegiu atentament pel fet que l’accés i l’ús d’aquest lloc web impliquen la plena i total acceptació d’aquestes condicions.
En aquest lloc es fa ús indistintament de la denominació Associació per a referir-se a la mateixa entitat.

 

2.CONTINGUTS I PROPIETAT INTEL•LECTUAL
Els continguts que es mostren al web són vigents a la data de la seva última actualització, reservant-se l’Associació les facultats de modificar-los, actualitzar-los o eliminar-los en qualsevol moment, sense que això pugui donar dret a cap reclamació o indemnització.
L’usuari reconeix que els continguts del web són titularitat exclusiva de l’Associació. Es prohibeix, excepte autorització expressa del titular del web, la modificació, descàrrega, transmissió, còpia, reproducció, explotació, comunicació, distribució o transformació dels continguts del lloc web. L’accés al web no implica, en cap cas, que l’usuari tingui dret sobre els textos, missatges, dissenys, logos, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, marques, noms comercials o altres signes distintius que apareixen al portal, els drets dels quals corresponen a l’Associació. Alguns dels continguts de la pàgina web poden ser descarregats per l’usuari sempre que sigui per a ús privat i sense finalitat comercial.

 

3.MANIFESTACIONS, RESPONSABILITAT I GARANTIES DE CARÀCTER GENERAL
L’Associació manifesta i garanteix que, en el moment de redacció d’aquest document, el lloc web disposa de la tecnologia necessària (programari i maquinari) per permetre accedir-hi i fer-ne ús. No obstant això, el lloc web pot contenir falsedats, omissions rellevants, imprecisions o errates. L’Associació, en conseqüència, no garanteix en cap cas la veracitat, l’exactitud, l’actualitat ni tampoc l’exhaustivitat dels continguts del lloc web. Per això l’usuari exonera l’Associació de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, la utilitat o les falses expectatives.
L’Associació no es fa responsable de l’eventual existència de virus o d’altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per qualsevol tercer, que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’usuari, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest web. Alhora, l’Associació no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços cap a altres llocs o pàgines web que es puguin incloure en aquests webs, sent l’usuari qui accedeix sota la seva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que existeixin en aquests.
4.POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals que ens faciliteu, rebran un tractament informatitzat i quedaran incorporades de forma confidencial en un fitxer del qual és responsable Associació Cultural Castell de Peralada, amb la finalitat de fer-vos arribar informació de les activitats culturals que programa i informació que pugui ser del vostre interès. Si doneu el vostre consentiment, l’Associació podrà cedir les vostres dades a fi i efecte de fer-vos arribar, pels diferents mitjans de comunicació, informació d’activitats, promocions i altres, de les diferents empreses de Grup Peralada (www.grupperalada.com). De conformitat amb la llei de protecció de dades (LOPD), Llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre, teniu dret a accedir a aquesta informació, rectificar-la, cancel•lar-la, i en el seu cas, revocar el vostre consentiment a la referida llei i a altres normes que la desenvolupen, sense efectes retroactius, escrivint a la nostra adreça postal: Castell s/n, 17491.- Peralada
L’usuari garanteix que les dades que proporciona són exactes i actualitzades. En el supòsit que l’usuari faciliti dades d’una o vàries persones, aquest es fa responsable de l’acreditació del dret d’informació i del consentiment, de la licitud de la comunicació o cessió i del compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

JURISDICCIÓ
Les presents condicions generals s’interpretaran i regiran d’acord a la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol litigi, controvèrsia o diferència que estigui relacionada amb l’accés o utilització del present lloc web, seran competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona.