Bibliography

BARRACHINA, Jaume / MIRÓ, Manel. Peralada, guia del visitant. Girona, 1998.

 

BARRACHINA, Jaume. “Maties Muntadas, Jaume Espona i Miquel Mateu: el col·leccionisme d’art antic i d’arts decoratives” a Col·leccioniste, col·leccions i Museus. Episodis de la historia del patrimoni artístic de Catalunya.Memòria Artium, 5. Barcelona, 2007.

 

BORRAS, Maria Lluïsa. “Miquel Mateu i Pla, señor de Peralada” a Coleccionistas de Arte en Cataluña. Biblioteca de la Vanguardia, s/d.

 

CLAVAGUERA, Josep. “L’arxiu del Palau de Peralada” a Seminari sobre Fonts i Arxius per la Història de l’Empordà.Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos. Figueres, 1988 (21), pp. 291-295.

 

DD.AA. “El Castell de Peralada” a Gaseta de les Arts. Girona, octubre-novembre 1929, any II, núms. 11-12.

 

DD.AA. “Dedicado al Castillo-Palacio de Peralada en homenaje al Excmo. Señor don Miguel Mateu Pla” a Revista de Gerona. Girona, 1973, año XIX, núm. 62.

 

GOLOBARDES, Miguel. Peralada. Condado , Villa, Palacio. Peralada. 1959 (eds. en francés e inglés).

 

FOLCH I TORRES, Joaquim. “El Castillo de Peralada. La residencia, la biblioteca y las colecciones” a Destino. Barcelona, noviembre 1954, núm. 903, pp. 27-29.

 

PADROSA, Inés. “La biblioteca del Palau de Peralada” a Seminari sobre Fonts i Arxius per la Història de l’Empordà. Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos. Figueres, 1988,(21), pp. 297-306.

 

PADROSA GORGOT, Inés. La Principal de Peralada. Peralada, Ajuntament, 1990. 212 p.: il.

 

PADROSA GORGOT, Inés ”Miquel Mateu i Salvador Dalí” a Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, Figueres, 2004 (37), pp. 203-222: il.

 

PADROSA GORGOT, Inés Peralada. Barcelona: Columna-Viena, 2000. Imatges i Records. ISBN: 84-8330-075-3

 

PADROSA GORGOT, Inés / PADERN, Joan. Peralada, talaia entre l’Albera i el mar. Guia de Peralada-Vilanova de la Muga, Mollet de Peralada i Pedret i Marzà. Girona: Diputació, 2007. 198 p.: il. Col. Guies de Patrimoni, 6. ISBN: 978-84-96747-10-4

 

PADROSA GORGOT, Inés: coord. Els Comtes de Peralada & Mallorca. Catàleg exposició Biblioteca Castell de Peralada. Girona, Associació Cultural Castell de Peralada, Arxiu del Regne de Mallorca, 2012. 83 p.: il. ISBN: 978-84-695-3908-8