Carta Executòria de Hidalguia dels Montilla Moreno de Porcuna i Lopera (Jaén)

FONT: Feria Real de Porcuna (Jaén), 29.10.2023
Entre les vuitcentes executòries que es preserven a la Biblioteca del Palau de Peralada, aquest estiu una d’elles ha estat protagonista del programa de la festa major de dues localitats andaluses: Porcuna i Lopera per estar-hi vinculades les famíles Montilla i Moreno.

20220330_120611~3